Příprava stavebního řízení – převezmeme za Vás veškeré papírování a rizika!

Vlastníte pozemek v atraktivní lokalitě a chcete jej zhodnotit?

Vaši nemovitost rádi odkoupíme a zajistíme vše potřebné pro budoucí výstavbu.

Pokud však ve Vás dříme podnikatelský duch, mohla by pro Vás být zajímavou alternativou větší zainteresovanost na budoucím projektu. V takovém případě pozemek zůstává ve Vašich rukou a naše společnost, coby smluvní partner, opatří vše potřebné pro jeho zhodnocení, a to jak z hlediska optimálního urbanistického řešení, tak z pohledu ekonomické výtěžnosti.
Samozřejmě za precizní provedení veškeré stavebně-administrativní agendy, jejímž cílem je vybudování inženýrských sítí
a komunikací, ručí naše společnost Clever Company. Rozdíl mezi cenou stavebně připraveného pozemku a hodnotou pozemku bez inženýrských sítí je více než výrazný.

Samotné realizaci stavby předchází celá řada nezbytných administrativních kroků, jejichž opomenutí, či nesprávné provedení může mít fatální dopad na průběh stavební činnosti. Společnost Clever Company při uskutečňování vlastních developerských projektů čerpá z mnoha let zkušeností našeho týmu a osvědčené spolupráce s našimi externími partnery. Služby naší společnosti poskytujeme soukromým osobám, podnikatelským subjektům, soukromým investorům a také veřejnému sektoru. V rámci realizace vlastních developerských projektů společnost nabízí tyto služby: